Jouw rol ontdekken: Ruben over de waarde van faciliteren

Jouw rol ontdekken: Ruben over de waarde van faciliteren Als talent van Bewegin vervul je bij de opdrachtgever een belangrijke rol. En het mooie is: ieder talent vult die rol op eigen wijze in. Dat kan soms een zoektocht zijn – maar juist deze zoektocht leidt tot veel moois. Dat blijkt wel uit dit artikel van Ruben van de Koppel.

 

Als talent bij Bewegin werk je in het team bij de opdrachtgever. Dit betekent dat je ook bijdraagt aan de zogeheten operationele werkzaamheden van het team.

Niet omdat jij daar zo goed in bent en veel ervaring mee hebt, wel omdat je zo alle ins out van team en afdeling leert kennen.

Dus mocht de vraag die veel starters stellen ook rondspoken in jouw hoofd: wees niet bang als je geen kennis hebt van financiën, IT of welk specialisme dan ook.

Dat is niet waar jouw kracht of waarde ligt wanneer je als talent van Bewegin aan de slag gaat bij een opdrachtgever.

Waar jouw kracht dan wel ligt? Nou, onder meer bij jouw wil om te verbeteren. En ook bij de frisse blik die je meeneemt en de vragen die je stelt.

Maar je begrijpt: met alleen fris en fruitig zijn en scherpzinnige vragen stellen ben je er nog niet. Dus wat is dan precies je rol?

Dat moest ik ook ontdekken toen ik aan de slag ging bij Bewegin. Om onderweg te leren dat faciliteren voor mij een belangrijke kracht is.

En bovendien super nuttig wanneer je interesse hebt in verandermanagement en organisatieontwikkeling!

In dit artikel neem ik je mee in mijn ervaringen.

 

Een nieuw proces

Eerst nog even terug naar het begin: in een wereld vol afkortingen, Engelse vaktaal en IT-specialisten, is het leveren van een bijdrage als startend talent op een IT-afdeling best een uitdaging.

Dat is in elk geval mijn ervaring. Zeker in het begin vond ik er geen touw aan vast te knopen.

Toch probeerde ik wel meteen inhoudelijk aan te haken – klassieke valkuil. Al snel had ik een eigen bijbel met afkortingen en vaktermen. Goed bezig dacht ik!

Totdat ik merkte dat mijn collega’s en de afdeling als geheel daar niet bij geholpen waren. Bovendien: als dat mijn rol was geweest, dan hadden ze wel een andere IT’er aangenomen.

‘De uitrol van een nieuw proces
gaf de kans om waarde toe te voegen:
met de kracht van faciliteren’

 

De omslag kwam tijdens de zogeheten uitrol van een nieuw proces. Dit vergde een andere werkwijze én een andere samenwerking binnen het team.

Dit bleek de perfecte situatie om waarde toe te voegen. Met de kracht van faciliteren.

 

Ruimte, vertrouwen en tijd

Faciliteren is een superkracht die organisatieontwikkelaars regelmatig inzetten. Als facilitator help je anderen om beter te worden in hún rol.

Hiervoor moet je deze rol kennen, maar hoef je zeker niet inhoudelijk hetzelfde niveau te kunnen aantikken.

Bij de invoering van het nieuwe proces heb ik een sessie gefaciliteerd waarbij de samenwerking tussen de betrokken teams centraal stond.

Op zoek naar de antwoorden op vragen als: hoe kunnen we onze samenwerking in het nieuwe proces verbeteren? En waar beginnen we dan?

Vooraf had ik een duidelijk doel: ik wilde vooral de uitwisseling van ervaringen de ruimte geven en niet te snel denken in oplossingen.

Elk begin is immers moeilijk en zo ook een nieuwe werkwijze met nieuwe collega’s in een nieuw proces. Dus geef elkaar ruimte, vertrouwen en tijd. En verwacht niet dat het gelijk goed gaat.

Wel introduceerde ik aan het begin van de sessie vier factoren die voor houvast konden zorgen. Dit waren onze gespreksthema’s en ook de knoppen waar we als team aan konden draaien:

  1. Interacties
  2. Doelen
  3. Rollen
  4. Processen

 

Deze factoren kwamen overigens niet uit de lucht vallen. Zeker niet! Ik baseerde me op een bestaand model voor teamontwikkeling én op de gesprekken die ik met collega’s binnen en buiten mijn team had gevoerd.

Inderdaad, ook dat soort gesprekken horen bij je rol als organisatieontwikkelaar. Want om een goede sessie te kunnen faciliteren, moet je vooral goed weten wat de verbeterbehoefte is.

 

Beter en leuker

De eerste keer een sessie faciliteren. Poeh, dat is wennen.

Ik had iedereen uitgenodigd die bij het nieuwe proces betrokken was. Ook had ik de vier factoren op grote vellen geschreven. Deze hingen aan de muur.

Stap één: ik vroeg de aanwezigen om in steekwoorden op post-its de samenwerking in het nieuwe proces te beschrijven. Ze mochten zoveel punten aandragen als ze wilden.

Elke post-it kreeg een plek op één van de vier vellen. In een oogopslag werd zo duidelijk welk element van de samenwerking de meeste aandacht verdiende in het vervolg van de sessie.

Gedurende de sessie lette ik er goed op dat iedereen aan bod kwam. En dat ieders inbreng evenveel aandacht kreeg. Zorgen voor een veilige omgeving is cruciaal voor een geslaagde sessie.

‘Deze eerste sessie gaf de ruimte
voor een gesprek in het team over
ambities, rollen en uitdagingen’

 

Naderhand heb ik nog meer sessies gefaciliteerd. En terugkijkend was deze eerste sessie een nieuw begin – gaf de ruimte om binnen het team te praten over ambities, rollen en uitdagingen.

Stap voor stap is het team toegegroeid naar een samenwerking die niet alleen effectiever was, maar ook leuker – ook het leuk hebben met elkaar is belangrijk als je samenwerkt.

En nee, dat heb ik niet helemaal zelf gedaan. Maar ik heb er wel een aandeel in gehad. Vanuit mijn rol.

 

Superkracht

Het was best spannend om mijn rol te ontdekken. Maar gelukkig leverde het wat moois op. Voor het team en zeker ook voor mijzelf.

Belangrijkste opbrengst voor mij persoonlijk: ik ontdekte wat de potentie van mijn rol was, kreeg daar veel energie van en voelde ook de waardering van mijn collega’s.

Dus yes, dit was een goede stap in mijn ontwikkeling. Ik heb het faciliteren ontdekt en ga deze superkracht zeker vaker toepassen.

Jouw rol ontdekken: Ruben over de waarde van faciliteren